Kollektiv trafik i Berlin

Bus Index | Jernbane Index | Trafik IndexFotos fra Berlin

Kort gennemgang

I Berlin har der været udført kollektiv trafik siden 1815, de første år med hesteomnibusser. Den sidste hesteomnibus kørte i 1923 midt under den store inflation. Den første motordrevne omnibus kommer i 1905, men der har allerede været kørt med akkumulatordrevne omnibusser siden 1899, men det forsvinder også hurtigt. Jernbanen er heller ikke til at komme udenom, hvor der siden 1902 har været U-Baner og S-Baner, sidstnævnte indtil midten af 1920´erne var dampdrevne. Det er også i Berlin at den første elektriske jernbane ser dagens lys, da Siemens kører med et minitog for første gang i 1879. Endeligt er der sporvognene og trolleybusserne, hvor sidstnævnte kørte mellem 1933 og 1973 

Den 1. januar 1929 bliver de forskellige sporvejsselskaber, undergrundsbaneselskabet og busselskabet fusioneret til BVG som står for Berliner Verkehrs Betriebe (trafikselskab) og det er det selskab som står for den kollektive trafik i dagens Berlin. Desuden har BVG også ansvaret for 6 færgeoverfarter.

Fusionen i 1929

65 år med unterfloormotor til busser

Opdelingen 1949 - 1992

Oversigt over trafikselskaber

Inflationen i 1923

Büssing, MAN & NAG

Busser i Berlin

Litra-betegnelser for busser

S-Baner i Berlin

Sporvogne i Berlin

Trolleybusser i Berlin

U-Baner i Berlin

Tilbage - Zurück - Back