Nyborgs gl. station på sin 100 års jubilæumsdag den 22. 8. 1991 Nyborgs nuværende station den 14. 3. 1998
Nyborg gl. st. fra perronsiden Den midlertidige forgreningsstation i Nyborg
Nyborg Færgehavn DSB Vognværkstedet i Nyborg

Billeder fra Nyborg gl. st., forgreningsstationen, færgehavnen og værkstedet. Foto © Tommy Rolf Nielsen Martens.

Status i jernbaneforholdene i Nyborg.

Index | Jernbane Index | Nyheds Index | Jernbanenyheds Index | Webmaster

Opdateret: 1999.-01.-21

I juli måned var det nye havnespor fra de nye rangerspor til havnen og vognværkstedet blevet anlagt tværs over det gamle sporareal mellem den gamle station og færgehavnen.

To weekender i august blev den midlertidige forgreningsstation sløjfet og et sporskifte flyttet, hvor sporet til Kommune Kemi samtidigt blev udskiftet.

I samme periode måtte den gamle viadukt på Christianslundsvej lade livet da den siden den sidste weekend i september måned 1996, hvor anlægsarbejderne til den midlertidige forgreningsstation var færdigt, været arbejdsløs.

I løbet af efteråret er der fjernet spor på det gamle stationsareal i forbindelse med anlægsarbejder til den nye vej, rundkørsel, parkeringspladser og en sti for fodgængere og cyklister. Arbejdet med anlægget af støjskærme blev afsluttet i samme periode.

Desuden er der fjernet spor omkring de to perroner på begge sider af færgeleje 4, som er genbrugt som opstillingsspor i Odense. Stålgangbroen er også blevet fjernet. Iøvrigt blev der anlagt sporskifter i forbindelse med vognværkstedet.

I første kvartal af 1998 er der anlagt flere overdækkede cykelparkeringspladser hvoraf nogle er aflåste og der vil også blive stillet bænke op på stationsforpladsen.

Udover det ovennævnte er der ikke sket noget på det gamle sporareal bortset fra at Sydfyenske Veteranjernbane har optaget nogle sporskifter mellem færgelejerne 2 og 3, foran færgeleje 3 og på den tidligere rangerbanegård i Svanedammen (nedlagt 28. 5. 1988).

Løbene er der fjernet signaler og skilte, men ellers var der ikke sket noget. Det midlertidige sporskifte i det nye havnespor tæt ved kolonnehuset er omkring 1. marts blevet fjernet.

Nu er der imidlertidig begyndt at ske noget da de lange betonsvellespor (spor 43-46) for tiden er ved blive skåret i længder på ca. 20 meter. Den 6. marts afgik dagens lokale godstog inklusiv to vogne med ialt 8 rammer betonsvellespor. Ved eget selvsyn kunne jeg den 10. marts konstatere at der er blevet fjernet betonsvellespor.

Siden jeg skrev ovennævnte er de fleste betonsvellespor blev taget op og stablet i flere bunker pr. 19. marts. Desuden er jeg også blevet bekendt med at de sporrammer som er kørt bort med de lokale godstog er taget op på Korsør gl. st., da de spor som bliver taget op i Nyborg bliver kørt bort med lastbiler.

Index

Tognyheds Index

Webmaster