Kort gennemgang af foreninger, som jeg er medlem af.

Hovedsiden

Jernbane

GM-EMD

Færger

Busser

Stamtræ

Nyheder

Webmaster

Opdateret: 07-06-07 19:20:20

Bushistorisk Selskab, som er stiftet i 1994, har til formål at bevare tidstypiske gamle danske busser. Foreningen står for veteranbuskørslen i Skelskør og udgiver medlemsbladet "Busbladet" 4 gange årligt. Yderligere information om foreningen kan fås på dens hjemmeside: http://www.bushistorisk-selskab.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab er stiftet i 1991 var en af hoveddrivkraften bag "Danmarks Færgemuseum", som det var lykkedes at få bevaret den gode gamle færge fra 1954 "Kong Frederik IX" blandt venner kaldt "Kongen", som lå i Nyborg. Desværre gik færgemuseet konkurs og færgen blev solgt, hvor det er planen at den skal ligge i København. Medlemsbladet "Færgefarten" udkommer 5 gange årligt. Yderligere information kan fåes dens hjemmeside: http://www.dfhs.dk

Dansk Jernbaneklub, kort og godt DJK, er stiftet i 1961, står for veteranjernbanerne Maribo - Bandholm, Mariager - Handest, Limfjordsbanen, Blovstrød Industribane, D-Maskinegruppen, GM-Gruppen DK og Vogn-Ex med bibliotek på Godsbanegårdens terræn i København. Desuden udgives medlemsbladet "Jernbanen" 8 gange årligt. Yderligere information om foreningen kan fås på dens hjemmeside: http://www.jernbaneklub.dk

Foreningen Busfronten er stiftet i 1986, men startede allerede i 1984 som blad, har til formål at udbrede kendskabet til busser og udgiver et blad 8 gange årligt, samt eventuelle særhefter, som jeg leverer stof til. Der er medlemsmøder 6 gange om året. Yderligere information om foreningen, kan fås på dens hjemmeside: http://www.busfronten.dk

GM-Gruppen i Norge er stiftet i 1989, har bevaret tre lokomotiver, G12 7707 fra 1953, DSB MY 1104 fra 1954 og DSB MX 1040 fra 1962, som man kan læse noget mere om på mine sider om GM-EMD. Klubben er den første i Norge, som har fået jernbanemyndighedernes tilladelse til at køre på de norske skinner, så man kan kør chartertog. Chartertog er en væsentlig økonomisk indtægtskilde, som financierer restaureringen af lokomotiver og vogne. Desuden udgives medlemsbladet "Oljefiltret" 4 gange årligt. Yderligere information om foreningen kan fås på dens hjemmeside: http://www.gm-gruppen.no.

Sporvejshistorisk Selskab er stiftet i 1965, der også står for Sporvejsmuseet som ligger på Skjoldenæsholm. Museet blev åbnet i 1978 og drives udelukkende af ulønnet arbejdskraft, som er foreningens medlemmer. Dens seneste store anerkendelse var da HT-Museet er blevet integreret i sporvejsmuseet, der ligger i naturskønne omgivelser. Yderligere information om foreningen kan fås på dens hjemmeside: http://www.sporvejsmuseet.dk

Boesamfundet er stiftet i 1950 af Lars Boe Thomsen, der var slægtsforsker. Han kunne føre sin slægt tilbage til 1500, hvor stamfaderen var slotsfoged Peder Hansen Bomand. Slotsfogeden døde på Langsørebogaarden på Helnæs i 1556. At jeg er medlem af foreningen skyldes den omstændighed at jeg også er efterkommer af slotsfogeden oven i købet på ca. 10 forskellige måder . Yderligere information om foreningen kan fås på dens hjemmeside: http://www.boerne.dk

DIS-Danmark er stiftet i 1986, som beskæftiger sig med slægtsforskning på PC og DIS står da også for databehandling i slægtsforskning. Efterhånden er det blevet nemmere at lave slægtsforskning ved hjælp af sin computer, så man kan hive en masse "nye" slægtninge hjem på ingen tid. Yderligere oplysninger om foreningen kan fås på dens hjemmeside http://www.dis-danmark.dk