Den 14. juni 1998

Main Index | Jernbane Index | Færge Index | Index | Webmaster

Denne dag blev den sidste dag for overfarten mellem Halsskov og Knudshoved. Det blev klogelig besluttet at åbne broen for biltrafik kl. 22 om aftenen efter at den var indviet ved 11-tiden, men trafikken brød hurtigt sammen.

Jeg kørte til Knudshoved færgehavn ved 6.30-tiden for at se færgen Arveprins Knud afgå kl. 7.00. Derefter fik jeg travlt med at køre til Nyborg st. for at tage toget kl. 7.19 til Korsør. Da toget passerede Sprogø kiggede jeg mod syd for at se Arveprins Knud fra den vinkel for allersidste gang. Jeg steg af toget på Korsør st., hvorefter jeg gik med raske skridt til Halsskov, så jeg kunne overvære at Arveprins Knud lagde til.

Museumsfærgen Kong Frederik IX lagde til ved 10-tiden, som jeg også overværede, men forinden havde jeg virket som trossemand og løsnet trossen til færgen Heimdal. Dette havde jeg også prøvet før i Nyborg den 21. juli 1997 da jeg løsnede trosserne til færgen Knudshoved, som blev synet af Søfartsstyrelsen, hvor den skulle forsejles fra oplæggerlejet til 5. leje.

For os der havde tilmeldt ”Dansk Færgehistorisk Selskabs” afskedsarrangement skulle vi sejle med færgen Romsø kl. 12.15, hvor vi fra midten af Østerrenden fik følgeskab af færgen Kong Frederik IX videre til Knudshoved. Her gik vi i land for at gå ombord på Kong Frederik IX, hvor Storebælts-medaljen skulle afsløres. I forbindelse med anløbet af leje 1 gav jeg ”Kaj Kalkun” ordre om at den øverste broklap skulle løftes så højt op som muligt for ikke at beskadige agterporten på museumsfærgen.

Efter arrangementet ombord på museumsfærgen bad formanden for ”Dansk Færgehistorisk Selskab” Mogens Nørgaard Olesen mig om at gå hen til pladspersonalet for at få kørt den gamle Svendborg-bybus ombord på museumsfærgen, hvilket jeg gjorde. Denne bus som tilhører Bushistorisk Selskab/Busbevarelsesfonden af 1995 er en Leyland fra 1977, som jeg sørgede for at få bevaret, da Svendborg By- & Nærtrafik havde henvendt sig til mig om vi var interesseret i at få bevaret bussen. Jeg kontaktede den daværende formand for Bushistorisk Selskab Mikael Hansen og der skete hurtigt noget.

Kl. 14.30 skulle vi med Arveprins Knud fra Knudshoved Færgehavn hvor den skulle sejle side om side med museumsfærgen, men da Arveprins Knud for allersidste gang skulle omstilles fra tredækker til todækker sejlede den over på 40 minutter, hvilket betød at museumsfærgen ikke kunne følge med.

Efter ankomsten til Halsskov fik jeg taget et alle tiders billede af færgerne Kong Frederik IX og Arveprins Knud opkaldt efter to brødre som begge var venner af søens folk. De aftjente begge deres værnepligt i marinen og gik officersvejen, hvor de blandt andet nåede at blive ubådskommandører.

Fra Halsskov kørte vi med busser til Korsør, da vi ikke skulle snyde Vognmandsruten for et besøg, ved at sejle en dobbelttur fra Korsør kl. 16.00 og fra Nyborg kl. 17.30 med superflex-færgen Difko Storebælt. På vej til Nyborg sejlede vi side om side med museumsfærgen Kong Frederik IX.

Udfor Slipshavn fik jeg skibsføreren til at hilse med signalhornet til færgen Kong Frederik IX, som svarede igen. Inden dette skete annoncerede overstyrmanden over færgens højtaleranlæg at passagerne skulle holde sig fast og ikke blive forskrækket på grund af den forestående hilsen til museumsfærgen.

Efter ankomsten til Korsør kørte vi tilbage til Halsskov med busser, hvor vi overværede at færgen Romsø for sidste gang blev omstillet fra tredækker til todækker. Ovre ved det nye betalingsanlæg kunne man se at bilerne holdt i kø og ventede på at det blev kl. 22.00, hvor broen skulle åbne. Jeg har senere fået at vide at de siden kl. 15.00 af politiet havde fået lov til at holde i kø i det ene spor på motorvejen på begge sider af Storebælt. På Fyn holdt de i den venstre kørebane og på Sjælland i den højre kørebane.

Kl. 20.45 skulle den allersidste færge afgå fra Halsskov, som var færgen Arveprins Knud, hvor kun indbudte gæster herunder os der havde tilmeldt sig ”Dansk Færgehistorisk Selskabs” arrangement fik lov til at gå ombord, hvilket blev kontrolleret. På broklappen tog jeg et billede af overfartschefen Nils Munk og chefkaptajnen på Arveprins Knud, Karl George Hansen, som begge er medlemmer af ”Dansk Færgehistorisk Selskab”.

Efter jeg havde fundet mig et godt sted til at fotografere andre færger, så jeg at Arveprins Knuds tre børn, Prinsesse Elisabeth, samt greverne Ingolf og Christian sammen med deres familier var med på turen, hvilket var den berømte prikken over i´et. Jeg skal lige nævne at Arveprins Knud som havde lagt navn til færgen var afgået ved døden præcist 22 år tidligere. Hans tre børn følte at afskedsturen var som om at de skulle følge deres far til graven for anden gang.  

Vi ankom til Knudshoved kl. 21.45, hvor vi skulle ligge indtil kl. 22.15. De fleste af os gik i land og Prinsesse Elisabeth stod oppe på betonmolen hvor afskedstalerne blev holdt. Mens vi var i Knudshoved hilste jeg på min morbror Ib Iversen, min tante Jane Iversen, samt mine to fætre Kasper og Claes. Min morbror havde indtil overfartens nedlæggelse kørt løstrailere til og fra færgerne.

Da jeg gik ombord igen viste jeg de tre mand som var personalet på det nederste vogndæk mit adgangskort på en humoristisk måde og gik op på det øverste vogndæk, hvor jeg sammen med andre vinkede til dem der stod i land. Brandslukningskøretøjer fra Beredskabsstyrelsen og Falck sendte vandkaskader mod færgen, som ledsagedes af lystbåde på vej ud af Knudshoved færgehavn.

Et kvarter efter afgang gik ”Danmarks Kedeligste Orkester” også kaldet TV-2 i gang med deres koncert, som Danmarks Radio sendte ud på internettet, hvilket var en Danmarks-premiere. Koncerten fandt sted på agterdækket. Jeg blev budt på noget at drikke af en af inspektørerne, som jeg ikke skulle betale noget for.

På vej til Halsskov fik jeg mig en længere samtale med Grev Christian, som kunne fortælle mig at hans far bestemte at skorstenen på den færge som skulle opkaldes efter ham, skulle have et særligt udseende og ikke ligne de andre færgers skorstene. Jeg kunne fortælle Grev Christian om hvordan jeg havde været vant til støjen fra motorvejen siden 1968, men når jeg skulle op tirsdag den 16. juni 1998 for at passe mit job som voksenlærling på Svendborg Tekniske Skole, ville lyden være anderledes. Da jeg stod op pågældende dag fik jeg ret, da jeg faktisk kunne høre de forskellige typer lastbilers radialdæk. Desuden kunne jeg fortælle Grev Christian at jeg kl. 19.00 havde set biler holde i kø ved det nye betalingsanlæg i Halsskov, som han rystede på hovedet af. Endelig sagde jeg til Grev Christian at hurtigst muligt ville forsidebilledet på min færgehjemmeside være et postkortbillede af Arveprins Knud udfor Sprogø i sit oprindelige udseende, hvilket det siden har været og det ændres der ikke på.

Midt på Østerrenden sluttede de fire andre færger; Romsø, Lodbrog, Kraka og Heimdal op bag Arveprins Knud, hvor vi skulle sejle under Østbroen. Færgerne hilste med deres signalhorn på den nye bro i såvel nordlig som sydlig retning. Jeg talte også med Scandlines daværende direktør Jens Stephensen.

Ved midnatstide anløb vi Halsskov færgehavn, hvor der var mange mennesker med fakler. Herefter kunne nedlæggelsesceremonien finde sted. Jeg stod sammen med Prinsesse Elisabeth og Mogens Nørgaard Olesen. Det endte med at prinsessen meldte sig ind ”Dansk Færgehistorisk Selskab”. Hun spurgte mig om hvem man skulle henvende sig til om medlemskab, hvortil jeg svarede at det var Mogens Nørgaard Olesen man skulle henvende sig til mens jeg humoristisk pegede på ham.

Efter nedlæggelsesceremonien var der et festfyrværkeri fra færgen Heimdal. Vi var nogle som tog med bus ind til Korsør for at tage imod den sidste af Vognmandsrutens færger som planmæssigt skulle ankomme kl. 0.40, men da også den havde været under Østbroen var den næsten en halv time forsinket. Den sidste af Vognmandsrutens færger var afgået fra Korsør kl. 22.00 og fra Nyborg kl. 23.30 en halvanden time efter broens åbning. Den sidste færge var Difko Storebælt og de tre andre færger Difko Fyn, Difko Korsør og Difko Nyborg var allerede oplagt rundt om i Korsør havn.

Afskeden med Vognmandsruten skete uden interesse fra kommunal side og fra medierne, hvilket jeg i øvrigt beklagede mig over til en journalist fra TV2 da vi lagde til med Arveprins Knud i Knudshoved færgehavn kl. 21.45. Med hensyn til den manglende kommunale interesse var det et tegn på at det kun var havnepengene som Korsør og Nyborg kommuner var interesseret i at Vognmandsruten betalte.

Da jeg ved 2-tiden om natten tog toget hjem til Nyborg kiggede jeg ved Knudshoved ud over færgehavnen som var totalt mørkelagt. De store ure i Knudshoved færgehavn var sat i stå da der blev meldt klar til afgang med den sidste færge kl. 22.13.