Danske trolleybussers historie 1927 – 1971

Main Index | T. R. Nielsen Homepage | Bus Index | Trolleybus Index

Indledning

 

I forbindelse med åbningen af Amtssygehuset i Gentofte i januar i 1927, blev den første trolleybuslinie i det nordlige København taget i brug den 1. februar det samme år.

12 år senere blev den første trolleybuslinie i Odense taget i brug og det skete den 8. august 1939.

Sin største udbredelse havde trolleybusnettet mellem den 18. august 1953 og den 16. november 1959, hvor trolleybusserne i Odense kørte for sidste gang.

Indtil den 16. oktober 1971 blev trolleybusdriften afviklet og siden hen kører der ingen danske trolleybusser og er kun til at se på museer.

København: NESA og KS 1927 – 1971

Den 1 februar 1927 blev NESA´s første trolleybuslinie taget i drift og den kørte mellem Hellerup og Jægersborg via Amtssygehuset og jernbanestationen i Gentofte. Et vigtigt stoppested blev krydset ”Kildegaards Plads”. Til driften blev der anskaffet 5 trolleybusser af engelsk oprindelse, men som snart blev fulgt af yderlige tre. I de første år blev der også anskaffet 4 bivogne.

 

Den 21. maj 1938 blev trolleybusdriften udvidet med yderligere tre linier; linie 12 mellem Nørreport, København, og Lyngby, linie 24 mellem Nørreport, København og Jægersborg, og linie 26 mellem Hellerup og Søborg. Den gamle trolleybuslinie fik nu linienummeret 25 og blev afkortet fra Jægersborg til Gentofte. Trolleybusserne fra tyverne var malet blå, medens de 12 nye trolleybusser på linie 12 og 24 blev malet gule. De 7 af de 12 nye trolleybusser blev anskaffet af NESA, medens de 5 øvrige blev anskaffet af KS. I det følgende år, 1939, blev trolleybuslinie 12 forlænget til Sorgenfri og NESA anskaffede yderligere 2 trolleybusser.

Under den anden verdenskrig, 1939 – 1945, havde KS anskaffet en ny trolleybus og ombygget tre benzindrevne busser til trolleybusdrift. I løbet af krigen blev trolleybusdriften sammen med sporvognene, benzin- og dieselbusdriften indskrænket flere gange, som først blev normaliseret i 1952, hvor natbus- og sporvognsliniedriften i København efter 12 års pause blev genoptaget.

Fra og med juli 1942 blev trolleybuslinierne 25 og 26 benævnt som linie 26 og i det samme år havde NESA ladet en trolleybus blive bygget. Det specielle ved denne trolleybus var det at den var bygget af reservedele, som der blev anskaffet rigeligt af ved i drift tagelsen af den første trolleybuslinie i Danmark.

Fra og med køreplansskiftet i november 1945 blev linie 12 benævnt som linie 23.

KS havde anskaffet sine 4 sidste trolleybusser i 1951, som mindede meget om de første dieselbusser med underfloormotor, som blev anskaffet samme år.

Den 18. august 1953 blev trolleybusdriften udvidet betydeligt, hvor den hidtidige linie 26 kørte over følgende strækning; „Hans Knudsens Plads“, „Kildegårdskryds“ (det tidligere „Kildegaards Plads“), „Maltegårdsvej“, „Femvejen“, „Charlottenlund“, „Annasvej“, Hellerup, „Kildegårdskryds“, Vangede, Søborg og omvendt , medens linie 27 kørte på følgende strækning; „Hans Knudsens Plads“, „Kildegårdskryds“ (det tidligere„Kildegaards Plads“), „Maltegårdsvej“, „Femvejen“, „Ordrup“, „Klampenborg“, „Telggårdsvej“„Charlottenlund“, „Annasvej“, Hellerup, „Kildegårdskryds“, Vangede og omvendt.

Mellem 1949 og 1953 var linie 27 en dieselbuslinie, men som kun kørte mellem ”Femvejen” og ”Charlottenlund” via ”Klampenborg”

I maj 1963 blev driften på linie 26 mellem ”Hans Knudsens Plads” og ”Femvejen” indstillet og tre måneder senere, i august, blev driften på linie 23 mellem Lyngby og Sorgenfri indstillet.

I oktober 1963 var det så vidt at trolleybusdriften på linie 23 og 24 blev omstillet til dieselbusdrift. 

I juli 1968 blev trolleybusdriften på strækningen mellem ”Hans Knudsens Plads” og ”Femvejen” indstillet og der blev oprettet en ny dieselbuslinie 26 på den samme strækning.

Den 16. oktober 1971 var det så vidt: den sidste trolleybus kørte i Danmark efter næsten 45 år og fra næste morgen kørte der kun dieselbusser på linie 27. Linienettet fra 1963 til 1968 vendte tilbage.

Odense: OS og OB 1939 – 1959

Efter den successive indførelse af trolleybusser i København og Gentofte, ville også OS indføre denne driftsform. Grunden hertil var at Odense Bys udbredelse i nordlig retning mod Skibhusene. Til denne drift blev der anskaffet 6 trolleybusser, som blev leveret i 1938, men som først kunne sættes i drift den 8. august 1939. Gaden Skibhusvej som trolleybusserne skulle køre på skulle først ombygges og her kørte der sporvogne mellem 1926 og 1939 på den såkaldte ”Skibhuslinien”.

Tre uger efter indvielsen af trolleybusdriften i Odense brød den anden verdenskrig ud og det betød også i Odense jævnlige indskrænkninger af driften. Først i 1946 var driften normal igen allerede et år efter krigsafslutningen.

Den 30. juni 1952 kørte sporvognene i Odense for sidste gang i ordinær drift sammen med busselskabet „Odense Omnibus“ der sammen med det gamle sporvejsselskab skulle indgå i det nye busselskab „Odense Bytrafik“ (OB). Det nye busselskab overtog trolleybusser som siden åbningen i 1939 havde kørt mellem Hovedbanegården i Odense og Emilievej på Skibhusvej..

Ved den nye trafikordning som trådte i kraft den 1. juli 1952 skulle trolleybusser køre på linie 1 mellem Emilievej og Hunderup Skov. Først kunne trolleybusserne kun køre på sin gamle strækning, medens dieselbusserne kørte mellem Hovedbanegården og Hunderup Skov. Den 19. december 1952 kunne trolleybusserne så køre på hele strækningen,  men en ren trolleybusdrit kunne ikke tilbydes på grund af antallet af trolleybusser (6 stk.) som stod til rådighed. De 6 små dieselbusser type Volvo B513 fra 1948 og 1949, som blev overtaget fra Odense Omnibus, blev indsat på linie 1, da de havde samme størrelse som trolleybusserne.

I 1953 blev der købt en trolleybus af NESA, som blev bygget som firmaerne ”Scandia” i Randers og ”Thomas B. Thriges´s” prøvebus. Begge firmaerne mente at trolleybussen havde en fremtid i Danmark.

I vinterperioderne mellem 1953/54 og 1958/59 havde OB altid lejet to trolleybusser fra 1927 og 1942 hos NESA. Grunden hertil var at der i vinterkøreplanen skulle der køre otte busser medens der i sommerkøreplanen kun skulle køre seks busser.

Den 16. november 1959 kl. 17.45 kørte den sidste trolleybus fra Emilievej i retning af Hunderup Skov. I Odense Centrum på Klingenberg måtte passagerne stige om til en dieselbus, da trolleybussen med afgang fra Klingenberg kl. 18.00 kun skulle befordre indbudte gæster.

Alle trolleybusserne blev indtil ca. 1971 benyttet som mandskabsvogne hos entreprenørfirmaet ”Hans Jørgens & Søn”. Siden gælder de som værende forsvundne hvilket kun er at beklage.

Efterskrift

Kun i København og Odense kunne man køre med en trolleybus, medens Århus aldrig indførte denne driftsform. Dog var der efter bombeattentatet mod Århus Sporvejes remiseanlæg den 22. august 1944 overvejelser om indførelse af trolleybusser i Århus, som skulle erstatte begge sporvognslinierne og flere af benzin- og dieselbuslinierne.

I Skandinavien er det kun den norske by Bergen som kan tilbyde trolleybusdrift i dag. Her fandtes også ledtrolleybusser. I de norske byer, Drammen, Stavanger og Oslo var der også tidligere trolleybusser.