Alle busser skal være gule 

Jeg mener at alle busser som kører lokale og regionale ruter for de forskellige regionale trafikselskaber skal være gule ligesom de er det i Hovedstadsområdet. Her har de haft den gule farve siden 1984. Det sjællandske trafikselskab Movia har besluttet at denne gule farve skal være gældende for resten af Sjælland, det vil sige områderne de gamle trafikselskaber STS og VT.

Lidt historisk baggrund

I midten af 1980´erne havde HT valgt at ændre farvedesignet, så busserne efterhånden blev gule. Flere andre bybusbyer rundt om i landet begyndte også at anvende den samme farve. Ud fra det trafiksikkerhedsmæssige synspunkt er den gule farve nemlig bedst og det var baggrunden for Movias beslutning om at de tidligere STS- og VT-busser også skulle have den samme farve.

Cirka 10 år senere begynder de forskellige amtslige trafikselskaber rundt om i landet at have krav om bestemte farver som mere eller mindre heldigt falder ud - mest til det mindre heldige: Her er talen om STS, VT, Fynbus, Sydbus, VAFT og NT. På Bornholm besluttedes det at farven skulle være rød, da det brugte den største entreprenør.

Strukturreformen

Den 1. januar 2007 trådte den såkaldte strukturreform i kraft hvor 5 regioner afløste 14 amter. Dette betød ændringer af trafikselskaberne og som de eneste fortsatte BAT og Fynbus som hidtil. Ganske vist fortsætter Movia og NT også, men de fik udvidet deres område.

På Bornholm fortsætter man med de samme farver, medens at Fynbus får en skrigende grøn farve som er direkte skrækkelig at se på. Hertil skal det også nævnes at bestyrelsesformanden for Fynbus kommer fra Det Konservative Folkeparti og dette partis farve er netop grøn. Derfor betragter jeg den grønne farve som en politisk manifestation for de konservative. Reklamebureauet Nørgaard & Mikkelsen som har haft noget med den nye farve at gøre kan jeg have mistænkt for at være mere end godt inde i varmen hos netop de konservative.

Derfor skal der en lovgivning til

Jeg kræver at der bliver udformet og vedtaget en lov om at alle busser som kører i rutetrafik skal være gule ligesom Movias busser er det og at tekst og logoer skal være sorte. For busser som anvendes til fjernruter som for eksempel X-Busser i Jylland, rute 800 (Odense - Nykøbing F) og de privat drevne fjernruter, skal busserne være blå og at tekst og logoer skal være hvide.

De eneste busser, i rutetrafik, som undtages fra dette er dem som kører med totalreklamer for kommercielle virksomheder. Dertil skal det også præciseres at de forskellige offentligt drevne trafikselskaber på ingen måde kan købe reklamepladser på busserne. Dette for at imødegå at trafikselskaberne kan misbruge reklamepladser til at få deres såkaldte egne design på busserne og så kalde det for totalreklame. Trafikselskaberne må kun bruge informationstavlerne og hængeskiltene indvendigt til information for kunderne.