Gasbusser

Index | Skriv til mig om gasbusser

Opdateret: 15-03-09 14:35:03

Indledning

I forbindelse med at leveringen af anden leverance på 116 gasbusser til HT-området blev påbegyndt den 19. februar 1998, er der anledning til et historisk tilbageblik.

For at lave et kort tilbageblik skal det nævnes, at Combus (tidl. DSB Busser (opr. Rutebiler)) fik leveret 51 busser til køreplansskiftet den 28. september 1997.

Det skal for en god ordens skyld oplyses at de næste 116 busser skal være klar til køreplansskiftet den 24. maj 1998. Fra den dato vil der køre i alt 167 gasbusser for HT, heraf 107 busser ejet af Combus.

Det nordjyske naturgaseventyr

I 1930´erne blev der fundet naturgas i området omkring Frederikshavn og Strandby, som Combus (dengang DSB Rutebiler) under besættelsen skulle få gavn af på ruten mellem Aalborg og Hjørring, hvor 3 busser blev ombygget til naturgasdrift. Køretøjer der var indregistreret i Aalborg og Hjørring Amter måtte køre på naturgas uden at der skulle søges tilladelse herom fra Ministeriet for Offentlige Arbejder (nuværende Trafikministeriet).

Århus Sporveje havde omkring årsskiftet modtaget en forespørgsel fra Vendsyssel Naturgas Kompagni A/S om man var interesseret i at køre med naturgas. Det ville sporvejene godt, som i første omgang ikke var opmærksom på at der skulle søges om tilladelse herom hos myndighederne, hvilket de så gjorde og fik afslag på en ansøgning af 24. februar 1941.

Det var ikke kun busser i det nordjyske som fik naturgas, da det fik motorvogne og lokomotiver som kørte i Nordjylland også. Naturgas var betydeligt bedre end gasgenerator, som resten af landet var henvist til at køre med. En ulempe var dog at gasflaskerne måtte anbringes på taget af en rutebil, hvorved vægten forøgedes med 450 kg., som medførte at taget måtte afstives med stolper inde i bussen.

Efter anden verdenskrig afslutning døde det nordjyske naturgaseventyr ud og først i 1970´erne får man et nyt naturgaseventyr denne gang fra Nordsøen, men det er en anden historie.

Forsøg med naturgas i busser

Efter den anden oliekrise 1979/1980 blev der fra begyndelse af 1980´erne og frem til den 28. september gennemført sporadiske forsøg med naturgas hos HT (det nuværende Bus Danmark), Vejle Bustrafik og Odense Bytrafik, for at nævne selskaber som jeg er bekendt med.

Desuden blev prototypen for KS serie II-busser nr. 211 i 1980 ombygget til hybridbus som udnytter bremseenergien til kørsel og i 1985 blev der leveret 10 hybridbusser til HT fordelt på 5 Leyland-DAB nr. 1660-1664 og 5 Volvo B10M60/AA nr. 1625 & 1629-1631, hvor det var Volvo´erne som klarede sig bedst med denne driftsform. Disse 11 anvendte dog diesel som drivmiddel. At de nævnes her skyldes at DAB serie 15-gasbusserne faktisk er hybridbusser.

Odense Bytrafik fik bygget busserne nr. 52 og 53 om til naturgas i 1990-91, hvor de fik en MAN-gasmotor og de har faktisk kørt uden problemer siden ombygningen.

Det kan man ikke sig om de i 1985 leverede 10 hybridbusser til HT og andre busser ombygget til naturgas i Nordsjælland, som alle siden er ombygget til konventionelle dieselbusser.

Det samme kan også siges om den tidligere Vejle Bustrafik nr. 105, som i 1996 blev overtaget af Bus Danmark.

Den tidligere entreprenør for HT firmaet Alex Jensen A/S, Skibby, har også kørt med 5 busser på gas, som de selv har ombygget. Busserne var 1. stk. Leyland-DAB 7-1200B m/døre 220 (tidl. N. Søndergaard), 2 stk. Leyland-DAB ser. 6 m/døre 200 (tidl Århus Sporveje), 1 stk. Volvo B5860/Aa m/døre 100 (tidl. DSB Rutebiler) og 1 stk. Fiat 570/RK m/døre 110 (fabriksny). Firmaet kører nu kun skolebuskørsel i Hornsherred.

Det har på nuværende tidspunkt ike været muligt at få oplysninger om data på de 5 busser.

Gasbusser i HT-området efter 28. september 1997

I forbindelse med at der var afholdt licitation over nogle linier ved HT, hvor Combus fik kørsel med 92 busser. Heraf skulle 51 busser være gasbusser og den efterfølgende licitationsrunde skal så til at køre 116 flere gasbusser nogenlunde ligelig fordelt mellem Bus Danmark og Combus. Hvordan den totale fordeling er kan man læse om i i næste kapitel.

Arriva (tidl. Combus og Bus Danmark)

Gasbusserne ved Combus er DAB serie 15-1200C med DAF GG170 LPG-motor på 231 HK. Denne citybus er i modsætning til de normale serie 15-busser udstyret med traditionel skiltekasse og delt forrude på grund af tagkonstruktionen, som bærer gasflaskerne.

På grund af gasflaskernes afskærmning er tagkonstruktionen temmelig høj. Den 24. maj 1998 indsættes yderligere 116 gasbusser af samme type og udover Combus vil Bus Danmark være ejer af gasbusser. Gassen leveres af Statoil.

Combus nr. 5069
Arriva nr. 1120
Combus nr. 5069 (Nuv. Connex nr. 5069) ved København H den 4. 10. 1997. Foto Tommy Rolf Nielsen Martens
Arriva nr. 1120 i Roskilde den 14. 11. 2000 på Dronning Ingrids begravelsesdag, hvorfor de sorte vimpler. Foto Tommy Rolf Nielsen Martens

Odense Bytrafik

Odense Bytrafik har også kørt med gasbusser, nemlig to Volvo-busser fra 1988, som i 1990, nr. 52, og 1991, nr. 53, blev udstyret med en MAN-gasmotor.

Her blev gastanken dog placeret under gulvet. Leverandør af gas er BP, som også stod for servicen. Busserne kørte kun på linierne i 20-gruppen som stort set svarer til den gamle linie 2 fra før 1959. De kørte altid vognløb nr. 20 og 21, som var korte vognløb, da de ikke havde gastankkapacitet til et helt trafikdøgn, som er på en 18-20 timer.  

Busserne er i februar måned 2001 blevet afmeldt da motorerne var slidt op. Det ville have kostet en halv million kroner at ombygge busserne til konventionel dieseldrift. Der gik dog mere end et halvt år inden gastankene blev tømt, hvilket skete den 3. september 2001.

Odense Bytrafik nr. 52 på Klingenberg. (21233 bytes) Odense Bytrafik nr. 53 på Klingenberg. (19708 bytes)
Odense Bytrafik nr. 52 på Klingenberg den 1. 10. 1990. Foto Tommy Rolf Nielsen Martens
 
Odense Bytrafik nr. 53 på Klingenberg den 21. 7. 1990. Foto Tommy Rolf Nielsen Martens

Teknikken i DAB Serie 15-1200C-222HT-LPG Mk.3

Bussen er en speciel udgave af DAB´s citybus serie 15, men adskiller sig markant derved at der er en høj tagkonstruktion som skjuler de to 300 literstanke. Hver gastank er tilsluttet tre cylindre i den 6-cylindret DAF GG170 LPG-motor på 170 kW/231 HK v/ 2000 omdr./min. med turbolader. Det er to adskilte systemer som så på ingen måde kan forsyne hinandens kredse med autogas som er væskeformig.

Autogas er bedre end naturgas til busdrift. Desuden er der to gas detektorer inde i selve bussen som slår alarm ved selv mindst mulig gaskocentration i rummet.

Tankning med autogas kan klares på få minutter, medens at tankning med naturgas tager noget længere tid. Emissionsværdierne for DAF GG170 LPG-motoren er yderst begrænset: Desuden er støjniveauet 50 % lavere sammenlignet med en almindelig bybus.

 
g/kWh Euro II Euro III Naturgas GG170 LPG (Autogas)
NOx 7 5,5 2,5 0,386
CO 4 2 0,3 0,246
HC 1,1 0,6 2,5 0,010
Partikler 0,15 0,11 0,05 0,015

Sikkerhed og drift med gasbusser

Udover de to detektorer som nævnt foroven er tobaksrygning på værkstedet hvor gasbusserne serviceres ikke tilladt og der arbejdes med gnistfri værktøjer. Desuden er der ekstra sikkerhedsudstyr i bussen ved hjælp af advarselslamper til chaufførerens orientering.

Der har været nogle motorbrande på grund af startforsøg ved for lavt tryk i gastankene, hvorved der er for meget luft i systemet og det kommer til at virke på samme måde som når man gassvejser (autogensvejsning) eller flammeskærer (skærebrænder), da ilt (oxygen) er med til øge temperaturen af forbrændingen af gas.

Det var i øvrigt i forbindelse med bugsering, hvor en af motorbrandene skete, da Falckredderne forsøgte at starte bussen. Ved for lavt gastryk kører motoren med et omdrejningstal ved tomgang og så er det ikke smart at begynde at køre, der jo ellers forøger omdrejningstallet. Det er naturligvis vigtigt at folk som kommer til arbejde med gasbusser på den ene eller anden måde skal have en viden om gasbussens anatomi.

Fremtiden

Trods indkøringsproblemer ser det ud til at gasbussen har en fremtid og til efteråret vil der komme tre gasbusser fra Volvo, hvor Bus Danmark, Combus og Odense Bytrafik hver skal have en. Gassen bliver en tredje type nemlig karbonit, som jeg vil vende tilbage til når det bliver aktuelt.

Afslutning

Da ingen er fuldkommen er man velkommen til at skrive til mig om gasbusser på min E-mailadresse som står øverst i rubrikken