Vognmand Helge Christensen, 1921 – 1999

Index | Busser i Fyns Amt

Nyborg Bytrafik 1961-1994

Ørsted-Ruten 1922 – 2002

Fotos fra Nyborg Bytrafik

Fotos fra Ørsted-Ruten

 

Dette usædvanlige menneske var fra Odense, som i mange år havde en omfattende forretning, om hvilken der kan læses nærmere om i min historie om Nyborg Bytrafik. Derfor er denne side fokuseret omkring hans tid som frihedskæmper.

 

Under besættelsen 1940 – 1945 var han indkaldt som soldat i 1943. Den 29. august 1943 hvor samarbejdspolitikken mellem danske politikere og den nazityske besættelsesmagt langt om længe brød sammen, skulle han sammen med sine soldaterkammerater forsvare et militært depot i Fruens Bøge. Efter overgivelsen blev han sammen med sine kammerater interneret nede ved Assens i de næste 6 uger, hvorefter de hjemsendtes. Denne hjemsendelse blev af nazipropagandaen misbrugt ved at udbrede en løgn om at de pårørende havde krævet en udrensningen af jøder fra det danske samfund. Jødejagten i Danmark blev en fiasko, da der i oktober 1943 blev sejlet over 7000 jøder over Øresund til Sverige vel at mærke med tyskernes accept, da den søfartskyndige G. F. Duckwitz havde advaret den senere statsminister Hans Hedtoft om hvad der skulle ske og Hedtoft lod denne melding gå videre til rette personer.

 

Ligesom de fleste af de andre danske soldater, gik Helge Christensen ind i modstandsbevægelsen, hvor han var aktiv frem til befrielsen. Han var blandt med til at bygge et fly som skulle bruges til at bringe folk til England. Tyskerne vidste at der blev bygget et fly, men da de kom til stedet var ”fuglen fløjet” og disse folk for længst kommet i sikkerhed i England. Ellers var han med i en ventegruppe, som var udstyret med en bazooka.

 

Efter befrielsen blev han genindkaldt og var blandt de soldater som skulle gøre kasernerne i stand efter at de var blevet misligholdt af besættelsesmagten siden august 1943. Efter hjemsendelsen startede han som selvstændig i 1946. 

 

Udover sit virke som forretningsmand var han aktiv indenfor Landforeningen Danmarks Bilruter og Turistvognmændenes Landsforening, hvor han i sidstnævnte i de senere år var Æresmedlem. Desuden samlede han på modeljernbane og gamle motorcykler. På et tidspunkt havde han fire Mercedes-biler, hvoraf de tre ældste var frikørte hyrevogne.  Den fjerde købte han fri da den ikke havde nået de 250.000 km for at den kunne blive kørt fri. Den ældste Mercedes fra 1964 blev afhændet og han anskaffede sig en Rolls-Royce, hvorefter han frem til sin død i 1999 havde den sammen med tre Mercedes-biler.