Fynbus rute 910

Index | To mærkedage den 1. august 1998 | Fotogalleri | DSB Rutebiler nr. 31 | DSB busser nr. 2004 | Webmaster

En historie om busruten mellem Svendborg og Nyborg siden 30. maj 1964

I anledning af at det søndag den 30. maj 1999 var 35 år siden at jernbanen mellem Svendborg og Nyborg blev nedlagt, er der denne historie om ruten, hvor der blandt andet er de to chaufførere i Nyborg, Bend E. Nielsen og Jørgen B. Hansen, kaldet "Jørgen Ærø", som har køret på ruten igennem alle årene og de kan sammenlagt fejre 70 års jubilæum på ruten, som er Fynbus´s "guldæg". I tilknytning til denne historie vil der også være et billedgalleri, som foreløbig vil omfatte perioden 1981 - 1999, samt rutebil nr. 31 fra 1964. Rutebilerne vil være repræsenteret i den stand de var i som fabriksnye eller da de kom til ruten for første gang

Tiden før 1964

Den 1. juni 1897 åbnede privatbanen mellem Svendborg og Nyborg for driften, som i 1902 blev forpagtet ud til Sydfyenske Jernbaner (SFJ), som stod for driften indtil den 1 .april i 1949, hvor DSB overtog driften. Jernbanen mellem Svendborg og Nyborg havde nr. 37 i "Danmarks Rejseforbindelser" i det hvide afsnit. Gult afsnit var for rutebiler og rødt ditto for færger/skibe og fly.

I 1920´erne fik banen konkurrence fra rutebilerne, som blev overtaget af SFJ i 1933 og af DSB i 1949. I SFJ-tiden var rutebildriften baseret på de såkaldte "stationsruter" og der var ruter mellem Svendborg og Nyborg via både Hesselager og Ørbæk.

Efter 1949 var kun ruten over Hesselager tilbage, samt ruterne mellem Svendborg og Lundeborg, mellem Gudbjerg og Lundeborg via Gudme, mellem Nyborg og Hesselager og mellem Ørbæk og Hesselager.

Til toppen

Tiden mellem 1964 og 1981

Efterhånden som privatbilismen blev mere udbredt specielt i 1960´erne, var der kun ruterne mellem Nyborg og Svendborg via Hesselager og mellem Svendborg og Lundeborg tilbage. Dog kørtes der mellem Nyborg og Tårup på fire dobbelture på hverdage. Ruterne mellem Lundeborg og Gudbjerg og mellem Hesselager og Ørbæk forsvandt ved banens nedlæggelse i 1964.

Den 31. maj 1964 trådte DSB´s sommerkøreplan ikraft hvor nyheden var, at den eneste overskudsgivende jernbane, var blevet nedlagt. Nr. 37 i "Danmarks Rejseforbindelser" eksisterede stadig, men at samtlige ture nu kørtes af rutebiler. Selvsamme rute havde nr. 618 i det gule afsnit (rutebilerne).

Til den udvidede rutebilkørsel var følgende rutebiler stationeret i Nyborg, nr. 992 og 993, og i Svendborg,  nr. 994, 995 og 996, som var helt nye. I decmber 1964 blev de tre rutebiler i Svendborg erstattet af to nye rutebiler nr. 30 og 31.

Den 26. maj 1974 trådte en ny køreplan ikraft baseret på Intercity-tog med afgange på faste minuttal og nye færger på Storebælt. Dette nye system indførtes et halvt år efter energikrisen, vinteren 1973/74, som også gavnede ruten mellem Svendborg og Nyborg.

Til toppen

Tiden mellem 1981 og 1995

Den 1. august 1981 overtog Fyns Amt rutebilkørslen, hvor entreprenørsystemet afløste koncessionssystemet. Ved denne reform blev mange småruter nedlagt og erstattet af kommunale lokalruter. Ruten mellem Svendborg og Nyborg fik rutenr. 910 og følgende rutebiler var stationeret i Nyborg, nr. 323 (reservevogn), 548 og 737 og i Svendborg, nr. 448. 689, 690 og 691.

Også i 1982 og 1983 trådte Fyns Amts køreplan ikraft den 1. august, men siden 1984 har køreplansskiftet fulgt skiftet til DSB´s Sommerkøreplan. Kun 1997 har der været køreplansskifte to gange.

Den 2. juni 1991 reformeredes DSB´s Intercity-tog, hvor driften udelukkende baseredes på de nye IC3-togsæt  i forbindelse med overgangen til sommerkøreplanen. På rutebilfronten skete der store ting og sager, da ruterne 910 blev slået sammen med ruterne 980/982, mellem Svendborg og Langeland (Bagenkop, Spodsbjerg, Rudkøbing og Lohals). Det blev nr. 910 som overlevede sammenlægningen og det betød op til en 20-25 minutters kortere rejsetid mellem Nyborg og enderne af Langeland, Bagenkop og Lohals. Følgende rutebiler var stationeret i Bagenkop, nr. 848, 922 og 142, i Lohals, nr. 847, 921 og 143, i Nyborg, nr. 693 (reservevogn), 991, 093 og 212, i Rudkøbing, nr. 846, 911 og 127 (de to sidstnævnte anvendtes også på rute 800 mellem Odense og Nykøbing F) og i Svendborg, nr. 797, 910, 211 og 216.

Til toppen

Tiden efter 1995

Som følge af Fyns Amts udlicitering af rutebildriften, hvor DSB busser, nuværende Combus, vandt kørslen på samtlige ruter med undtagelse af rute 990 på Ærø, har Fynbus været navnet på amtets rutebiler siden den 28. maj 1995.

Den 1. juni 1997 indviedes den faste forbindelse over/under Storebælt, foreløbig baseret på 1991-planen, minus 1 time på Storebælt dog med ændringer af regionaltogene mellem Odense og Korsør, og den 28. september samme år kom den endelige Storebælt-køreplan, hvor der kom Intercity-tog to gange i timen mellem København H og Odense og retur med hastigheder indtil 180 km/t. Passagerantallet steg på togene og på rute 910.

Følgende rutebiler er den 31. maj 1999 stationeret på rute 910 i Bagenkop, nr. 2190, 2216 og 2262, i Lohals, nr. 2211, 2259 og 2263, i Nyborg, nr. 1911 (reservevogn), 2212, 2258 og 2482, i Rudkøbing, nr. 2260, 2463 og 2596 (de to sidstnævnte anvendes også på rute 800) og i Svendborg, nr. 2004, 2047, 2098, 2150, 2261, 2418, 2509 og 2589.

Til toppen