Ørsted-Ruten 1922 – 2002

Index | Nyborg Bytrafik 1961-1994 | Fotos af Odense Nærtrafiks busser

Da det her i januar 2002 er 80 år siden at ruten mellem Odense og Ørsted blev startet op af rutebilejeren Martin Wenzell, er dette en anledning til et historisk tilbageblik. For nogle år siden havde en af chaufførerne Gunnar Pallesen planer om at udsende et jubilæumsskrift i 1997 til 75 års jubilæet, men på grund af licitationen i 1995, hvor DSB busser overtog ruten, blev dette ikke til noget. For at råde bod på dette kommer denne side på hjemmeside i forbindelse med at det nu er blevet 80 år siden at ruten startede.

 

I de gamle landsdækkende køreplaner ”Danmarks Rejseforbindelser” havde ruten køreplansnummer 653 og en overgang også nr. 654. I køreplansudgaven fra den 29. maj 1958 er ruteføringen for nr. 653 Odense – Brylle – Ørsted – Kaslund (på fynsk; Kaslunde). I udgaven fra den 30. maj 1965 er der hele to ruter, nr. 653; Odense – Brylle – Ørsted – Kaslund og nr. 654; Odense – Knarreborg (Tommerup By) – Naarup – Ørsted. I den sidste udgave fra den 23. maj 1971, hvor det var Wenzell-familien som stadig havde ruten, var der kun nr. 653 tilbage og ruteføringen var Odense – Brylle – Knarreborg (Tommerup By) – Naarup/Frøbjerg – Ørsted – Kaslund.  

 

I perioden 1968 - 1971 kørte Wenzell også lokalbus i Sanderum kommune ad strækningen; Clausens Allé, Østergaards Allé, Prins Haralds Allé, Væddeløbsvej og Sanderum mellem Odense Bytrafik linie 3´ endestationer på "Dalum - Clausens Allé" og "Dalum - Faaborgvej". Den gamle landsby Sanderum blev overhovedet ikke betjent af lokalbussen, men af Ørsted-Ruten. 

 

Den 3. december 1971 blev ruten af Martin Wenzell´ søn Erik Wenzell solgt til vognmand Helge Christensen fra Marslev, som blandt andet ejede Marslev Turisttrafik og Nyborg Bytrafik. I forbindelse med ejerskiftet skiftede ruten navn fra Wenzells Buslinier til Odense Nærtrafik. I første halvdel af 1970´erne forsvandt kørslen til/fra Kaslund og en overgang forsvandt også søn- og helligdagskørslen, efter krav fra amtet. Men Helge Christensen fik overbevist amtet om at det var en dårlig løsning så i 1979 var denne kørsel genoptaget. I Odense Kommune kørte ruten fra Odense Rutebilstation ud ad Sdr. Boulevard, igennem Sanderum, Højme og Brændekilde til Brylle, der ligger i Tommerup Kommune.

 

Omkring 1976/77 havde Helge Christensen købt tre Fiat-busser, bybussen til Nyborg i 1976, som var model 418AL, samt to stk. Fiat 308 i 1977, den ene til Marslev Turisttrafik og den anden til Ørsted-ruten. Derefter blev Volvo det foretrukne mærke både til Nyborg Bytrafik og Odense Nærtrafik. Før ejerskiftet var det Scania med frontmotor fra karrosserifabrikken J. Ørum Petersen, som var det foretrukne mærke. Udover de nye busser i 1970´erne blev der også købt brugte Volvo-busser, som var fra 1960 (tidl. DSB nr. 799), 1966 og 1967.  

 

Sideløbende havde Wenzells Buslinier, senere Odense Nærtrafik, kørt skolebus for de tidligere sognekommuner vest for Odense, der i 1970 kom med i storkommunen Odense. Skolebusserne var et resultat af at man i sognekommunerne efter anden verdenskrig 1939-45 samlede alle de små landsbyskoler, også kaldet ”den stråtækte” i de såkaldte centralskoler. Dette betød at skolevejen blev længere og specielt for de mindste årgange var det nødvendigt med skolebusser. I den østlige del af Odense Kommune var det Marslev Turisttrafik som havde den kørsel. Sågar helt nede i Højby som ligger i den sydlige del af kommunen kunne der ses busser fra Marslev Turisttrafik og i Vollsmose kunne der ses busser fra Odense Nærtrafik. Helge Christensen mistede den kørsel med virkning fra den 1. august 1981.

 

Samtidigt med at man mistede skolebuskørslen i Odense Kommune skulle man til at køre med fire busser på Fyns Amts rute 835, som Ørsted-Ruten nu blev nævnt, mod hidtil 2 busser. Desuden skulle der nu også køres til Glamsbjerg og Vissenbjerg på almindelige hverdage, medens der i weekenden kun blev kørt på den gamle rute. Den første køreplan fra den 1. august 1981 var den første hvor det var amtet der havde ruterne, hvor de i det nordlige område fik linienummer i 800-serien og dem i det sydlige fik linienummer i 900-serien. De hidtidige koncessionsindehavere af ruterne blev nu entreprenører for amtet. De første tre år kunne køreplanen godt forekomme at være vildledende, da busserne i området omkring Glamsbjerg, Tommerup, Vissenbjerg og Ørsted kunne køre ad alle mulige strækninger.

 

Den 3. juni 1984 hvor det i øvrigt var første gang amtets køreplaner skiftede samtidigt med DSB´ køreplaner, skete der en rationalisering af ruten, da den blev omlagt ad følgende strækning; Odense – Dyrup – Bellinge – Brylle – Tommerup By (Knarreborg) – Vissenbjerg – Aarup – Ørsted – Glamsbjerg. Glamsbjerg blev stadig kun betjent på hverdage, fordi der kørtes i forbindelse med Vestfyns Gymnasium. Med denne rationalisering kunne man klare sig med 3 busser, hvor man kunne klare sig med Volvo-busserne fra 1979, 1981 og 1984. Desuden kom der nye Volvo-busser i 1987 og 1989. I samme periode blev der også leveret 5 Volvo-busser til Nyborg.

 

I 1990 blev ruten solgt til vognmand Palle Nielsen fra Sdr. Næraa, som også ejede ”Sdr. Næraa Busser”, som hans far Egon Nielsen havde startet. Selskabet i Sdr. Næraa kørte også  lokalbusser for Ringe og Årslev kommuner. I sidstnævnte kommune mistede selskabet kørslen ved skoleårets begyndelse i august måned 2000 i forbindelse med en licitation til et jysk selskab. Nu skal lokalruterne i Ringe også udbydes i licitation med virkning fra skoleårets begyndelse i august 2002. I 1991 anskaffede Palle Nielsen to helt nye busser fra DAB-Silkeborg, nemlig DAB type 12-1200L, hvor den ene kom til Ørsted og den anden til Sdr. Højrup. Den til Sdr. Højrup blev flyttet til Ørsted i 1994, da Ringe og Årslev kommuner ønskede mindre busser på deres ruter.

 

I forbindelse med den første licitationsrunde på Fyns Amt´ regionale busruter mistede Odense Nærtrafik deres rute til DSB busser med virkning fra den 28. maj 1995. DSB busser skiftede navn til Combus den 28. august 1997 og det blev solgt til Arriva med virkning fra den 1. maj 2001, så nu står der Arriva på busserne. I 1995/96 blev alle busser i Fyns Amt malet om i Fynbus-design, som kun gjaldt busser der var fra 1985 og yngre.

 

DSB busser overtog de tre busser, nemlig Volvo´en fra 1989 og de to DAB´ere fra 1991. Den 24. maj 1998 blev der stationeret en 4. bus i Aarup, hvor busserne på Ørsted-Ruten havde været stationeret siden entreprenørskiftet i 1995. Den 4. bus var en Volvo med DAB-karrosseri fra 1988 og den blev erstattet af en Scania L94 fra 1998 med DAB-karrosseri i 2000.  

 

I 2000 blev der afholdt en ny licitationsrunde i Fyns Amt med virkning fra den 17. juni 2001. Det betød at der blev stationeret en af de helt nye Scania L94´ere i Aarup med et nyt type karrosseri fra DAB. Desuden kom der en Volvo-bus fra 1995 med Aabenraa-Karrosseri til Aarup og i efteråret kom der en tidligere Ærø-bus også til Aarup, som også er en Volvo fra 1996, men med karrosseri fra det norske Vest Karrosseri. Dermed er der ikke flere af de gamle busser fra tiden før 1995 som er stationeret i Aarup.

 

Både om morgenen og om eftermiddagen er der bus to gange i timen i hver retning og lørdag i dagtimerne er der bus hver time. I 1936 blev der kørt to dobbeltture på hverdage og på søn- og helligdage blev der kørt fire dobbeltture, så der er sket meget siden dengang. Siden 1986 har der også været kørt med natbus på ruten. Indtil 1998 blev der kun kørt på rute 835, men nu køres der også på ruterne 805 og 806 med Vissenbjerg som udgangspunkt, hvorfor der er tomkørsel mellem Aarup og Vissenbjerg og omvendt. Rute 805 kører fra Odense til Otterup og Bårdesø og omvendt. Mellem Otterup og Bårdesø køres der i ring, men i sommertiden er der specielle ture mellem Odense og Bårdesø, som tidligere blev kørt af rute 804 og helt til Flyvesandets Camping. Desuden er der rute 806 som kører fra Odense over Otterup, Søndersø og Morud til Vissenbjerg og omvendt. Fra Odense Bytrafiks Linie 3´ gamle endestation på Faaborgvej/Sanderumvej og Bellinge og omvendt kører rute 835 ad den nye Assensvej, som blev anlagt i forbindelse med den fynske motorvej. Ruten var den sidste der kørte igennem Dyrup, efter at rute 840 Odense – Glamsbjerg – Assens siden 1985 havde kørt ad den nye Assensvej. På de travle timer kører Odense Bytrafik´ linie 31 også 6 gange i timen i hver retning igennem Dyrup.

 

Tommy Rolf Nielsen Martens

Den 15. januar 2002