1. januar 2007 er det slut!

Med denne overskrift mener jeg ikke noget om alder og/eller helbred men en politisk beslutning om strukturreformen. Det har den konsekvens at jeg ikke længere fotograferer busser der kommer til at køre for de fremtidige regionale trafikselskaber. Årsagen er den måde strukturreformen er blevet til på og hvordan regionerne skal være. 

Med Syddansk Region som udgangspunkt må jeg konstatere at Hitler og Stalin ikke kunne have gjort det bedre i 1939, da de lavede deres traktat om delingen af Polen og annekteringen af de tre baltiske lande. Det med baggrund i at Indenrigsministeren, Lars Løkke Rasmussen, først lover at Fyn kunne blive en selvstændig region, men gør noget andet godt hjulpet på vej af diverse fynske borgmester med samme partifarve, Venstre, som Indenrigsministeren. 

Det er desværre ikke første gang at Venstre gør dette, for de har op igennem tiden gjort dette, hvor de lover et og gør andet. Vi skal heller ikke regne med at det er sidste gang vi ser dette. De Konservative er som altid mere eller mindre usynlige og Venstre klæber sig godt op ad Dansk Folkeparti. Derfor har vi den regering, som vi har nu, der er mere til skade end gavn for Danmark.

Normalt har politik ikke noget at gøre på T. R. Nielsen Homepage, som egentlig hører hjemme på Danehof Homepage, men dette er en ekstrem undtagelse, hvor det begrænser sig til bustrafikkens område. 

Hvad vil jeg så fotografere efter ovennævnte dato? Det er jernbaner, færger og museumskøretøjer. Museumskøretøjer er udover de to ting også busser og sporvogne. Busser i for eksempel Norge, Sverige og Tyskland vil jeg også fortsætte med at fotografere.

Et veldrevent busdrift som den vi ser i Odense Kommune vil med et slag blive ødelagt, når den tvinges under regionen. Her har sætningen "hastværk er lastværk" en rammende betydning. De fem regioner vil blive en lige så stor fiasko som de to danskbyggede MY-lokomotiver 1201 og 1202, som DSB blev tvunget til at anskaffe. De får da heller ikke mere end fire måske højst otte års levetid.  

Tilbage - Zurück - Back