Busbetjeningen af Svendborg Købstad og omegn

Bus Index | Busser i Fyns Amt

Omtrent samtidigt med at Odense Omnibus startede med deres busbetjening af den første linie mellem Bolbro og Skt. Jørgensgade i Odense, september 1923 sker der også noget i Svendborg, hvor Svendborg Auto-Omnibus startede deres første linie. Linien gik fra Nyborgvej via banegården til Faaborgvej og omvendt. Det var Hans Vedsted Hansen der ejede Svendborg Auto-Omnibus. Selskabet skifter senere navn til Svendborg By-bus og det overtages også af sønnen Robert Vedsted Hansen. En anden søn Arne Vedsted Hansen bliver født i 1925 og han ansættes i sidste halvdel af 1940´erne ved Odense Omnibus og overgår den 1. juli 1952 til Odense Bytrafik, som i forbindelse med sporvejsdriftens ophør er det nye navn for Odense Sporvej. Efter sin pensionering som chauffør hos Odense Bytrafik er Arne Vedsted med til at restaurere den gamle Odenseanske motorvogn OS nr. 12 fra 1913, som han nåede at se blive fuldført i 1997.

 

Omtrent samtidigt starter Otto Poulsen og Carl Frederiksen ”De Blå Busser”, som kører mellem Tved via Banegården til Egense og Ollerup og omvendt. Selskabet bliver i 1947 solgt til Svend Andersen, men det bliver ikke mange år han får glæde af dette da han dør i 1954 og det føres videre af hans enke Karen Margrethe Andersen. Hun sælger ”De Blå Busser” til Ernst Hansen i 1958, som holder til ved Kongebakken i Svendborg. Samme år Svend Andersen døde blev linien afkortet til Skovsbo da DSB Rutebiler i forbindelse med nedlæggelsen af jernbanen mellem Svendborg og Faaborg (Katterød) selv vil køre på Egense og integrerer den i ruten mellem Svendborg og Faaborg. I 1965 får ”De Blaa Busser” ruten tilbage og Ernst Hansen køber Egense gamle station af DSB. I 1971 køber Ernst Hansen Svendborg By-bus af Robert Vedsted Hansen og slår det sammen med sit eget selskab, hvorefter busserne der anvendes til rutekørsel får navnet Svendborg By- og Nærtrafik. Fremover anvendes navnet ”De Blaa Busser” kun til turistbusserne.

 

Den 1. august 1981 bliver Svendborg By- og Nærtrafik solgt til Ragnar Brændekilde og Bent Gerts, som dog hurtigt køber førstnævnte ud. I 1999 bliver selskabet solgt til John Bergholdt fra Bergholdt Bus. John Bergholdts far er vognmand Ivar Bergholdt fra Rudkøbing. Dette ejerskab varer dog ikke længe da det året efter sælges til Arriva Danmark. Ved ejerskiftet i 1981 flytter bussernes base fra Egense til Løvholmen i Svendborg.

 

Den 20. marts 1934 ser Thurø-Bussen også dagens lys, da Thurø-dæmningen tages i brug, da den hidtidige færgemand E. P. Jørgensen fortsætter som rutebilejer indtil september 1962, da han sælger sin virksomhed til Børge Hansen, som er en af hans chauffører. Da denne dør ca. 20 år senere overgår bussen til chaufføren Svend Aage Hansen og senere til dennes hustru Karin A. Hansen.

 

Busbetjeningen af Tåsinge tager Langelandsbanen og Sydfynske Jernbaner sig af i fællesskab og den 1. april 1949 overtages Sydfynske Jernbaner af DSB, som herefter tager sig af betjeningen. I 1962 nedlægges Langelandsbanen, hvorefter det alene er DSB som står for buskørslen sammen med kommunerne på Tåsinge. I 1966 slås de tre kommuner på Tåsinge sammen til en kommune i håbet om ikke at blive opslugt af storkommunen Svendborg, men dette sker i 1970. I 1970 kommer Thurø og småøerne som for eksempel Skarø og Drejø under Svendborg Kommune, som også overtaget ansvaret for færgedriften til de to nævnte øer.

 

Den 1. august 1981 overtager Svendborg Kommune alle bybuslinier og øvrige lokalruter, hvorefter DSB, Svendborg By- og Nærtrafik og Thurø-Bussen kører som entreprenører. Ved en udbudsrunde i 1990 glider DSB dog ud og siden den 1. januar 1991 er det Svendborg By- og Nærtrafik og Thurø-Bussen der kører for kommunen. Indtil 1991 blev buskørslen markedsført under navnet Svendborg Lokaltrafik, men siden 1991 som Svendborg Bytrafik, hvor alle busser skal være blå. Med virkning fra den 1. juni 1994 blev de eksisterende kontrakter forlænget for 8 år, men der har været en ny udbudsrunde  omkring årsskiftet 2001/2002, hvor Arriva har vundet kørslen med virkning fra og med den 1. juni 2002. Thurø-Bussen vil herefter ikke køre for Svendborg Kommune, men de har da heller ikke budt på kørslen.